Garantier

Sweden Dental har, jämfört med marknadsstandard en kraftigt utökad garanti.

Garantin innebär att felaktigt tandtekniskt arbete ersätts, antingen genom reparation eller omgörning utan kostnad för beställaren. Garantin omfattas ej av yttre påverkan såsom slitage eller förstörelse.

Under pågående större arbeten tillhandahåller Sweden Dental kostnadsfria justeringar. Sweden Dental ska ha samma ansvar för underleverantörs material och arbete, som för sitt eget. Under vissa selektiva fall kan Sweden Dentals Lojalitetsgaranti förekomma, vilket innebär att Sweden Dental gör om arbetet kostnadsfritt även där tandtekniska laboratoriet inte är felet.

Garanti på fast protetik 5 år
Garanti på Zirkonzahn 3 år
Garanti på titan keramik 2 år
Garanti på implantat 2 år
Garanti på kombinationsprotetik 2 år
Garanti på avtagbar protetik 1 år
Garanti på ATLANTIS Titan distanser 30 år
Garanti på ATLANTIS Zirkonia distanser 5 år