Helkäksimplantat CadCam CoCr med akryltänder

Sruvretinerad konstruktion

Frakt och leveransinformation

Leveranstid
Sked, 2 arbetsdagar
Bitning, 3 arbetsdagar
Tanduppsättning, 4-5 arbetsdagar
Pressning och färdigställande, 10 arbetsdagar

Detta är den tid vi behöver arbetet hos oss. Postgång tillkommer. Vid önskemål om kortare leveranstid, ring Sweden Dentals växel 010-166 44 00 för avstämning.

Upphämtning/avlämning inom Stockholm, Göteborg, Malmö, och Helsingborg.

Standard post
Leveranstid 1-3 arbetsdagar

Express post (levereras till dörren)
Garanterad leverans inom 1-2 arbetsdagar mellan kl 07:00-10:00

Garantier

Produktgaranti
2 år (30 års Garanti på ATLANTIS Titan distanser)

Garantin innebär att vi gör om arbetet kostnadsfritt vid material- eller konstruktionsfel. Garantin gäller ej yttre påverkan. Denna specialanpassade produkt är exklusivt framtagen för användning av patienten i fråga. Vi försäkrar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt kraven i bilaga 1 och 8 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11).

Materiallista

Alloys:
Bego Bio PontoStar XL, BegoCer G, BegoPal 300, PlatinLlyod 100, Midigold, Wirobond 280

Acrylic:
Ivoclar Vivadent denture teeth, ProBase Acrylic

Parts:
Zirkonzahn Titanium Base, Titanium Screw