product/1539700249_00e697-1a96d514ec6941f1ad9c599f84798037-mv2
product/00e697-1371119baa69441ebb54ca016e0c27f5-mv2
product/1539700249_00e697-fbd4941ad3c541bab5e179cdbde31395-mv2
product/00e697-2109f0af53d842b7af3c3f71e0a5bd44-mv2
product/1539700249_00e697-b853abcaae7e417eab28a01971a5c87f-mv2

Allt material är inkluderat i priset.
e.max Press med IPS e.max Ceram porslin. Resultatet är perfekt matchade nyanser och genomskinlighet (translucent). IPS e.max Press är 2,5 gånger starkare (500 MPa) än deras äldre motsvarighet, IPS Empress. Vid 0,3 mm är dessa tunna, ändå hållbara konstruktioner bäst lämpade för minimala preparationer. Idealisk för främre incisiver och kronor, IPS e.max Press kan också användas för molarer.

INLÄGG, ONLAY, OCH SINGEL KRONOR BROAR AV MAX 3 LED ENDAST I INSICIVER OCH PREMOLARER INGA BROAR I MOLARER ELLER FLER ÄN 3 LED

Tillbaka

IPS e.max Press skiktad krona, inlägg, skalfasad, broled

Frakt och leveransinformation

Leveranstid
Minst 8 arbetsdagar. Större broar mer än 4 led, 10 arbetsdagar. Detta är den tid vi behöver arbetet hos oss. Postgång tillkommer. Vid önskemål om kortare leveranstid, ring Sweden Dentals växel 010-166 44 00 för avstämning.

Gratis upphämtning/avlämning inom Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg.

Standard post
Leveranstid 1-3 arbetsdagar

Express post (levereras till dörren)
Garanterad leverans inom 1 arbetsdag innan kl 10:00

Garantier

Produktgaranti
3 år

Garantin innebär att vi gör om arbetet kostnadsfritt vid material- eller konstruktionsfel. Garantin gäller ej yttre påverkan. Denna specialanpassade produkt är exklusivt framtagen för användning av patienten ovan. Vi försäkrar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt kraven i bilaga 1 och 8 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11).

Materiallista

Materials List - Full Ceramic Restorations

Porcelain Zirconium:
Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram porcelain
Zirkonzahn ICE Zirkon Translucent zirconium blanks, Colour Liquid Waterbased

Prettau Full Zirconium:
Zirkonzahn Prettau zirconium blanks, Colour Liquid Prettau Aquarell

e.max Press:
Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram porcelain, IPS e.max Press ingots

e.max CAD:
Ivoclar Vivadent IPS e.max CAD blanks, IPS e.max Ceram porcelain