main image

Non-prep Veneers - Från 0,2mm

Non prep Veneers är till för patienter som redan har en fin tandbåge, eller som precis har korrigerat sina tänder genom aligners. Största fördelen med non prep veneers är att få en mycket vit permanent färg och ännu finare utseende.
Frakt och leveransinformation

Leveranstid

Minst 12 arbetsdagar.

Detta är den tid vi behöver arbetet hos oss. Postgång tillkommer. Vid önskemål om kortare leveranstid,

ring Sweden Dentals växel 010-166 44 00 för avstämning.

  
Garantier

Produktgaranti

5 år

Garantin innebär att vi gör om arbetet kostnadsfritt vid material- eller konstruktionsfel. Garantin gäller ej yttre påverkan. Denna specialanpassade produkt är exklusivt framtagen för användning av patienten ovan. Vi försäkrar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter (MDR2017/745).

  
Materiallista

-


Relaterade produkter


våra partners

  • Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
Sweden Dental AB är registrerade hos Läkemedelsverket ©.